Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2013

kayathedreamer
4585 2052
Reposted fromzapiski zapiski viaborn2die born2die

August 26 2013

kayathedreamer
4301 8ef4 500
Mimo to nie pragnę niczego więcej niż być przy Tobie.
Reposted fromShini Shini viacygaretka cygaretka
kayathedreamer
6474 5f69
Reposted frompesy pesy viaPoranny Poranny
kayathedreamer
1464 82f7
kayathedreamer
Chcę do ciebie, nic więcej,
chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do ciebie, nic więcej,
to dużo i mało i wszystko.
— Sambor Dudziński - Chcę do ciebie
Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi viamiyo miyo
kayathedreamer

Najtrudniejsza jest Twoja nieobecność.


Reposted fromsilkdreams silkdreams viapoppyseed poppyseed
kayathedreamer
Brakuje mi go. Brakuje mi rozmów z nim,  uśmiechu oraz humoru, który u mnie wywoływał. Tęsknie za nim. Za jego oczami, a nawet pocałunkiem. Ale co z tego? Przecież on nie tęskni, nie brakuje mu mnie.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapoppyseed poppyseed

August 24 2013

kayathedreamer
9986 209c 500
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat viastylish stylish
kayathedreamer
1235 0cc1
Reposted frommentha mentha viareloveution reloveution

August 15 2013

kayathedreamer

August 12 2013

kayathedreamer
6385 504f
Reposted frombrianmay brianmay viakoloryzacja koloryzacja
kayathedreamer
7829 4878
kayathedreamer
3957 f4b2
Reposted fromhirondelle hirondelle viaanncey anncey
kayathedreamer
9582 607e
Reposted fromsexonthebeach sexonthebeach viadziewcze dziewcze
kayathedreamer

source: tumblr
Reposted frommefir mefir viapoppyseed poppyseed
.
Reposted fromweheartit weheartit

August 11 2013

kayathedreamer
7615 e960
Reposted fromClary Clary viadrink-milk drink-milk
kayathedreamer
4622 2a75
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia viadrink-milk drink-milk

August 10 2013

kayathedreamer
kayathedreamer
0110 4a02
Reposted fromscorpix scorpix viabloodywrists bloodywrists
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl